ef-tvg.dk

Tidligere informationer

Posted by on maj 21, 2015

 

28.02.2013

 

 

Voldgiftsagen gik os desværre imod.
Vi kender endnu ikke det endelige regnskab.
Bestyrelsen vil informere hurtigst muligt på hjemmesiden.
20.12.2012

 

 

 

Montage af sparkeplader på opgangsdøre.
Der bliver i uge 3 monteres sparkeplader på vores opgangsdøre. Arbejdet udføres af Velfac.
20.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen er i dag torsdag den 20-12-12 kl. 14,15 blevet ringet op af vores Syns og skønsmand Morten Rasmussen, og han meddelte at han er blevet stillet yderligere spørgsmål, vedr. vort haveanlæg, og i den forbindelse kommer han i morgen, kl.14,00 med en anlægsgartner hvor de skal grave huller, og løfte fliser for yderligere undersøgelse.
I dag har vi indreguleret de sidste lejligheder, så nu må lige se tiden an i de næste 3 uger, for at se om det er tilstrækkeligt.
En ny og større (kraftigere) pumpe koster ca. 20.000,- kr. monteret.
det kan vi jo drøfte ved næste møde, hvis det bliver nødvendigt.
12.05.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdatering omkring varmtvands problematik.
Vi har idag d. 10.05.2012 fået rettet alle de fejl på vor varmtvandsforsyning og styring så nu er der varmt vand til alle.
NU ER DER VARMTVAND, OG DET BLIVER DER VED MED AT VÆRE.
Med venlig hilsen
PBV
Preben Woergaard
Søndergørds allé 49, 1 tv.
07.05.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem: Det tog alt for lang tid før det varme vand nåede ud til tappestedet.
Mandag den 30 april, var der 2 mand fra Benny Johansen & Sønner A/S

De afmonterede en kontraventil på vort trykforøgeranlæg, renset den,
montret den igen, og samtidig skyllet hele vort varmtvandssystem igennem.

Forklaringen er, at når den ventil er stoppet til med skidt, så virker
trykforøgeren lige modsat af hvad den skal, så det skulle være iorden.

Vi har stadig problem med at der ikke er varmt vand nok, og at det
samtidig ikke er varmt nok.

Det kræver flere undersøgelser, men da der næsten altid står fejl
på displayet på styreenheden, er det nok noget nyt styring der skal til.

Med venlig hilsen
PBV
Preben Woergaard
Søndergørds allé 49, 1 tv.
13.04.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. indregulering af gulvvarmesystem i lejlighederne.
I forlængelse af vort brev af 9. februar 2012, meddeles det hermed at der vil blive foretaget
en indregulering af flowventilerne i hver lejlighed, således at der tilvejebringes det rigtige flow i vort gulvvarmesystem.
Denne indregulering er nødvendig, da den ikke er blevet foretaget fra start af, hvilket har bevirket
at varmen i de forskellige lejligheder, har været temmelig tilfældig i perioder.
Selve indreguleringen udføres af vor VVS servicepartner Benny Johansen & Sønner A/S som
også har foretaget alle målingerne, som ligger til grund for dette tiltag.
Det er yderst vigtigt, at vi i denne omgang kommer ind i ALLE lejligheder for at få den fulde effekt af indreguleringen.
For opgang 45 + 47 bliver det tirsdag den 24 april 2012.
For opgang 49 + 51 bliver det torsdag den 26 april 2012.
Hvis man ikke kan være hjemme på det ovenfor nævnte tidspunkt, tilbyder bestyrelsen at
” lukke op ” og da bedes man aflevere en nøgle med tydelig navn og adresse i bestyrelsens postkasse i nr. 45 stuen, senest aftenen før.
Kommer vi i den situation hvor vi ikke kan komme ind som adviseret, vil der blive rekvireret
en låsesmed som så lukker os ind, og ejeren vil modtage regningen herfor, jvf ejerforeningens vedtægter paragraf 5.
Udgifterne i forbindelse med denne indregulering dækkes af ejerforeningen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
———————————————————————————
05.03.2012

 

 

 

 

 

Til ejere og beboere i Tvillingegård 1
Status på varme-/ventilationseftersyn
Bestyrelsen har modtaget tilbud fra Benny Johansen VVS på indregulering af varmesystemet. Vi er p.t. i dialog med foreningens advokat med henblik på advicering af Dansk Boligbyg.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
13.02.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til ejere og beboere i Tvillingegård 1
Status på varmeproblematikken.
Bestyrelsen har d. 8.2.2012 holdt møde og gennemgået rapporten fra VSS eftersynet i januar.
Konklusionen er, at gulvvarmen ikke er indreguleret. Det betyder, at systemet ikke fungerer optimalt, hvilket har konsekvenser for opvarmningen af alle lejligheder..
Løsningen er, at alle installationer, der sidder i lejlighederne, skal indreguleres.
Det betyder, at der foreningens VVS-servicepartner kommer igen.  Denne gang skal vi have adgang til alle lejligheder, da en enkelt lejligheds installation har indflydelse på hele ejendommens varmesystem.
Bestyrelsen har dd. bedt Benny Johansen om et tilbud på indreguleringen for alle lejligheder. Udgiften bliver i første omgang bliver dækket over fællesudgifterne. Efterfølgende vil bestyrelsen søge at få udgiften dækket af DBB i forbindelse med 5 årsgennemgangen.
Vi vil få arbejdet sat i gang hurtigst muligt. Der kommer besked både som opslag i opgangen, information på hjemmeside og brev i postkasserne.
Hvis der er nogle der er på vinterferie i den kommende tid, bedes I aflevere nøgle i bestyrelsespostkassen eller kontakte en fra bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
19.02.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering til beboerne Søndergårds Allé 45-51.
Indbrud i kælderrum
Bestyrelsen er orienteret om der desværre har været indbrud i et kælderrum i vores ejendom. Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at efterse deres kælderrum.
Is og sne
Ejerforeningen har ingen aftale om snerydning og saltning, efter opsigelsen af CityVicevært. Vi arbejder på at få en aftale i stand med de andre i grundejerforeningen
Bestyrelsen har indkøbt salt, som er placeret i opgangene. Alle opfordres til at give en hånd med ved rydning og saltning de dage hvor der ligger sne.

Nøgler
Låsen i nr. 45 er lagt om således, at alle beboere kan komme ind med deres nøgle ad begge opgangsdøre.

Parkering
Det skal fra bestyrelsens side indskærpes, at grusvejen ved nr. 49 og 51 er en brandvej og derfor ikke må benyttes til parkering hverken af beboere eller gæster. Alle biler henvises til parkeringspladsen hhv. foran nr. 45 og 47 og langs stikvejen mod søen. I øvrigt henvises til foreningens husorden.
Affald
Bestyrelsen har observeret at der ligger affald ved siden af containerne. Vi skal indskærpe at husholdningsaffald bliver afleveret de opstillede containere og at andet affald placeres i containere ved indkørsel til Søndergårdsområdet. Vi skal ligeledes opfordre til at affald ikke placeres på terrasser i stueetagen, da det kan tiltrække rotter og andre skadedyr. I øvrigt henvises til foreningens husorden.
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling d. 11 marts. Bestyrelsen opfordrer ejere, som ønsker at stille forslag til afstemning, til at formulere forslagene således at det fremgår tydeligt hvad der ønskes ført til afstemning – således at de, som ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan tilkendegive deres holdning ved en fuldmagt.
Mvh.
Bestyrelsen
———————————————————————————
07/02..2009

 

Orientering til ejerforeningens medlemmer

Byggelånsrenter 2008:
Bestyrelsen har modtaget opgørelse over renter tilskrevet byggelånet i 2008. BRFbank udsender ikke årsoversigt.
De samlede renteudgifter på byggelånet: 775.063,10 kr. samt renteindtægter 188.922.04 kr. fremgår af kontoudskrift fra 30. december 2008.
Med hensyn til indberetning af disse renter henviser bestyrelsen til den tidligere udtalelse fra SKAT (info 26.12.2006).

Mvh

Bestyrelsen

———————————————————————————
12/11..2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering til ejerforeningens medlemmer

Kælder
Rengøringen efter vandskade i kælderen er nu afsluttet. ISS har afleveret nøglerne i postkasserne. På nogle kælderrum er der desuden sat en “strip” på låsen – i disse kælderrum vurderer ISS, at der er genstande som har taget skade og derfor bør kasseres eller papkasser som skal skiftes som følge af vandskaden.

Tekniske problemer
Flere beboere har kontaktet administrator omkring tekniske problemer, herunder lugtgener fra afløb. Bestyrelsen vil gerne gøre alle beboere opmærksom den vejledning, der sidder under faneblad 2 i den grå mappe som er modtaget ved overtagelsen. De tekniske installationer er forsat omfattet af garanti og ved problemer vand, varme osv. skal henvendelse ske til de anførte leverandører.

Samarbejde med Kuben
Kuben ikke er kommet med en fyldestgørelsen besvarelse af ejerforeningens og ejerforeningens advokats henvendelser vedrørende færdiggørelse af fællesarealer, udbedring af altanerne, udbedringer af mangler i lejlighederne og udbetaling af ejerforeningens tilgodehavende. Bestyrelsen mødes i denne uge advokat Henrik Høpner for at afdække de mulige fremtidige handlingsmuligheder. Bestyrelsen vil løbende informere ejerne via hjemmesiden.
Bestyrelsen opfordrer alle ejere, som stadig har mangler i lejlighederne til løbende at kontakte Kuben pr. mail eller telefon og rykke for udbedringen af manglerne.

Mvh

Bestyrelsen

———————————————————————————
25/09.2008

 

 

 

 

Orientering fra bestyrelsen
Bestyrelsen dd. været i kontakt med ISS. ISS har indgået et nyt samarbejde med et laboratorium, som har været ude og foretage målinger for kolibakterie i kælderen. Målingerne viser meget store værdier for bakterier. ISS har fremsendt Ballerup Kommune et på rengøring af kælderen. ISS afventer svar fra Ballerup Kommune vedr. rengøring af kælderen. Tilbudet indeholder:
1. ISS tømmer alle kælderrum og opbevare det mens rengøringen står på (Der vil blive opstillet en aflåst container på Ef-Tvg´s grund)
2. Efter endt rengøring bliver vores ting sat tilbage.
Bestyrelsen vil orienterer ejerne når der foreligger en tidsplan for rengøring af kælderne.
I forbindelse med vandskaden er der blevet opstillet en container. Denne vil blive afhentet mandag 29/09-2008 om morgen dvs at sidste mulighed for at bortskaffe ødelagte ting i forbindelse med vandskaden vil være i weekenden.
Bestyrelsen.
———————————————————————————
19/09.2008

 

 

 

 

 

 

 

Orientering om vandet i kælderen
Hvad er der sket
Som de fleste nok har opdaget, har vi haft kloakvand i kælderen søndag den 7. og mandag den 8. september. Bestyrelsen fik fat i ISS, der sugede vandet op, og de har efterfølgende stillet affugtere op, som det næste stykke tid skal fjerne det sidste vand. Det bliver måske nødvendigt med en desinficering af hele kælderen på et senere tidspunkt. I så fald kommer der mere information herom.
Årsagen var to stoppede pumper på Søndergårds Allé. Kommunen har påtaget sig ansvaret. De har repareret på de to pumper og bestilt nye.
Kuben og DBB er orienteret. Bestyrelsen har bedt Kuben om at tjekke, om alle afløb og ventiler i kælderen i er i orden.
Hvad skal du gøre
Beboerne skal derfor gennemgå deres kælderrum og fjerne alle våde papkasser og lignende. Der er stillet nye flyttekasser frem, som man frit kan benytte sig af. Desuden står en container til de ting, der skal smides ud. Det er endnu ikke afklaret, hvor lang tid containeren bliver stående. Denne information følger. Men bestyrelsen skal henstille til, at man hurtigst muligt får tjekket sit kælderrum og tømt det for våde kasser og lignende. Så tørrer kælderen hurtigere.
Forsikringen
Skader på jeres ting, skal I melde til jeres eget forsikringsselskab. De vil herefter afklare sagen med kommunens forsikring. Kommunen er forsikret hos Kommune Forsikring A/S, og vores skade er anmeldt og har skade nr.: 52 – 537989. Dette skal I muligvis oplyse til jeres eget forsikringsselskab.
Det er en god idé med fotodokumentation af skaderne.
———————————————————————————
19/08.2008

 

Orientering til ejerforeningens medlemmer
Bestyrelsen modtog i sidste uge en rykkerskrivelse samt et varsel om en voldgiftssag fra DBBs advokat. Advokat Henrik Høpner har reageret på såvel brevet stilet til ejerforeningen samt det brev som formodentlig samtlige enkelte ejere har modtaget, og der er fremsendt svarbrev til henholdsvis DBBs advokat, Kubens advokat og Kuben.

Henrik Høpner har overfor DBBs advokat oplyst, at bestyrelsen på intet tidspunkt har stået for betalingerne i forbindelse med byggeriet. Han beder derfor DBB’s advokat om at rette henvendelse til Kuben. Brevet til DBBs advokat er sendt i kopi til Kuben.

Bestyrelsen vil løbende orientere om sagen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
———————————————————————————
14/08.2008

 

 

 

Orientering fra bestyrelsen 14. august 2008 om voldgiftssag
Bestyrelsen modtog i går en rykkerskrivelse samt et varsel om en voldgiftssag fra DBBs advokat. Samtidig har formentlig samtlige ejere fået et brev fra DBBs advokat, som ligeledes er et varsel om en voldgiftssag.
Bestyrelsen har i dag kontaktet vores advokat Henrik Høpner. Han vil i denne uge reagere på henvendelserne ved dels at sende et svarbrev til DBBs advokat og dels sende et brev til Kuben for at bringe misforståelsen i orden. Bestyrelsen har på intet tidspunkt stået for betalingerne i forbindelse med byggeriet. Dette har været – og er stadig – Kubens opgave jf. kontrakt om bygherrerådgivning.
Bestyrelsen vil løbende orientere om sagen på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
———————————————————————————
30/06-2008

 

 

 

 

Orientering fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde tirsdag den 24. juni 2008 møde med Kuben. På dagsordenen var status på færdiggørelsen af haven, status på fejl og mangler i lejlighederne og fællesarealerne, altanerne og økonomi.

Haven

Kuben fortalte, at bortset fra hækken mod søen og bunddækken ved indgangene ved haven er haven færdig, og ejerforeningen har derfor overtaget den. Dette var bestyrelsen ikke tilfreds med. Især udtrykte vi bekymring over det manglende græs. Svaret herpå var, at vi måtte lige give det lidt tid. Efter mødet fandt bestyrelsen et dokument, som beskrev hvorledes haven skulle se ud ved ejerforeningens overtagelse. Dette papir beskriver en noget mere grøn have, end den vi har i dag. Dette har vi naturligvis gjort Kuben opmærksom på, men vi har endnu ikke hørt fra Kuben herom. Kommunen planter træerne mod søen.

Fejl og mangler – overtagelse

Forinden mødet havde Kuben sendt bestyrelsen afleveringsprotokol for samtlige lejligheder samt for fællesarealerne.
Afleveringsprotokollen for lejlighederne indeholdte en skønsmæssig beregning over udestående fejl og mangler. Herudfra havde Kuben beregnet et skøn over de samtlige dagbøder, som skal fradrages entreprisesummen. Da varigheden af mangeludbedringen i visse tilfælde ikke er kendt af Kuben (på trods af at bestyrelsen adskillige gange har indskærpet overfor Kuben, at de skal holde styr og fejl og mangler i de enkelte lejligheder), vil størrelsen af dagboden ifølge Kuben være et skøn. Derfor er det vigtigt, at de enkelte ejere giver Kuben besked om manglende udbedring og når alt er udbedret. Kuben bad derfor om mandat til, at forhandle med DBB om størrelsen af dagbøderne og dermed om hvor meget entreprisesummen (betalingen til DBB) skal reduceres. Først gav bestyrelsen Kuben mandat hertil. Men vi trak det tilbage igen, da situationen pludselig blev en anden, jf. punktet økonomi. Bestyrelsen drøfter det videre forløb med vores advokat.
Afleveringsprotokollen for fællesarealerne var fortsat mangelfuld. Bestyrelsen har derfor endnu ikke skrevet den under. I denne forbindelse var en diskussion af, hvorvidt ejerforeningen har overtaget fællesarealerne eller ej. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi ikke har overtaget fællesarealerne, da vi ikke har underskrevet afleveringsprotokollen. Kuben mener, at overtagelsen er sket ved ibrugtagningen. Bestyrelsen drøfter dette med en advokat. En følge af overtagelsen er nemlig, at entreprenørens sikkerhedsstillelse er nedskrevet fra 15 til 10 pct. Dette har Kuben gjort, og efterfølgende orienteret bestyrelsen. Også dette drøfter bestyrelsen med vores advokat.

Altaner

Bestyrelsen er bekymret over nedskrivningen af entreprenørens sikkerhedsstillelse, da problemerne med vores altaner fortsat er uafklaret. Dels pågår der en diskussion om, hvorvidt problemerne med vandafledningen er en projekteringsfejl eller en konstruktionsfejl. Entreprenøren, totalrådgiveren og Kuben har lavet forskellige forsøg med løsningsmodeller for at se, hvordan problemet kan løses. Hvordan det er gået hermed, ved vi ikke endnu.

Økonomi – dagbøder

Under punktet økonomi fremlagde Kuben en status over forbrug og estimeret restforbrug på byggeriet. Heraf fremgik det, at udgifterne til byggeriet kommer til at overskride projektsummen plus de 2 pct., dvs den samlede projektsum er større end det samlede beløb vi har betalt for lejlighederne. De resterende udgifter dækker Kuben. Heri er ikke indregnet Kubens honorar til bygherrerådgivning, da Kuben har valgt ikke at tage penge fra projektsummen hertil. I forbruget og dermed i byggeregnskabet var også indregnet reduktionen af entreprisesummen (dvs. betalingen til DBB) som følge af dagbøderne pga. fejl og mangler i lejlighederne ca. 550.000 kr ex moms. Herefter gjorde Kuben opmærksom på, at de ikke ville udbetale disse penge til ejerforeningen. Med andre ord skal de enkelte ejere ikke forvente (som det jo blev besluttet på den stiftende generalforsamling og meddelt ejerne i brev fra Kuben marts 2008), at få en krone af de dagbøder, som entreprenøren skal betale på grund af fejl og mangler i lejlighederne. Dette kan bestyrelsen naturligvis ikke acceptere, hvilket vi også straks gjorde opmærksom på. Vi har fået en advokat til at se på sagen, og torsdag den 3. juli har vi møde med advokaten herom. Kuben har også skriftlig tilkendegivet, at de ikke udbetaler dagbøderne til ejerforeningen. Dette brev er vedlagt her.

Vi vil efter mødet med advokaten d. 3.juli orienterer om det videre forløb her på hjemmesiden.

På gensyn til ekstra ordinær generalforsamling fredag d. 4. juli kl. 17.00

Bestyrelsen
———————————————————————————
16/03-2008

 

 

Orientering fra bestyrelsen
Affald
Der må ikke stilles affald i ejendommens fællesareal. Det gælder både på udendørsarealerne, i kælderen og i trappeopgangen – både ude foran egen dør og ved trapper og elevator.
Særligt bedes beboerne i opgang 47 om straks at fjerne affaldet ved indgangsdøren mod parkeringspladsen.
Henstillet affald betyder, at håndværkerne ikke kan færdiggøre fællesarealerne og senere vil viceværten ikke kunne rengøre trappeopgangene.
Affaldsbeholderne ved indkørslen til parkeringspladsen er kun til husholdningsaffald, flasker og aviser/reklamer. Der er én særskilt beholder til flasker, en anden til aviser/reklamer og 2 til husholdningsaffald. De 2 beholdere til husholdningsaffald er IKKE fyldte. Beboerne bedes derfor smide affaldet i beholderne i stedet for at stille det ved siden af. Husholdningsaffald tiltrækker rotter.
Storskrald, såsom det, der ligger i opgang 47 og det, der er stillet ved siden af affaldsbeholderne ved parkeringspladsen, skal afleveres på kommunens genbrugsstationer. Ballerup Kommune henviser til genbrugsstationen på Energivej 44 i Ballerup. Vil man ikke køre så langt, er der opstillet midlertidige affaldscontainere ved indkørslen til Søndergårds Allé.
Overdragelse af fællesarealer
Som mange sikkert har opdaget er fællesarealerne endnu ikke færdige. Overdragelsen af fællesarealerne skulle have været onsdag den 12. marts, men da entreprenøren endnu ikke er færdig har han bedt om udsættelse til fredag den 28. marts. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, men på den anden side har ejerforeningen ingen interesse i at gennemgå og overtage ufærdige trappeopgange. Bestyrelsen har bedt Kuben om, at holde entreprenøren til ilden.
———————————————————————————
04/03-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Velkommen på Søndergårds allé

Fredag d. 29. februar har alle ejere overtaget deres lejligheder. Bestyrelsen vil gerne ønske alle tillykke med den nye bolig. Flere lejligheder har stadig mangler, som skal udbedres. Bestyrelsen har bedt Kuben sikre, at entreprenøren udarbejder en ”køreplan” for den resterende mangeludbedring. Bestyrelsen opfordrer til, at alle ejere noterer mangler der konstateres efter overtagelsen. Såfremt man konstaterer mangler på fællesarealerne, må disse gerne formidles på en mail til bestyrelsen.
Fællesarealer dvs. opgang, altaner og udendørs arealer er endnu ikke færdige, overdragelsen til ejerforeningen er aftalt til d. 12 marts. Det betyder, at der stadig er mangler på fællesarealer som ikke er udbedret, dels på altanerne, dels i opgangene og dels i haven. Bestyrelsen har bedt Ballerup Kommune fokuserer særligt på altanerne ved kommunens gennemgang af ejendommen, idet bestyrelsen er bekymret for om altankonstruktionen er tilstrækkelig stabil og holdbar i længden, da der blandt andet er indsat ekstra led ved skråstivere og visse steder ved understøtning.
Entreprenøren har fredag d. 29 foretaget en grovoprydning på parkeringspladsen foran blok 1 og har i den forbindelse fjerne sin container. Der betyder, at ”flytteaffald” nu skal afleveres på en af kommunens genbrugspladser.
HUSK AT MELDE TIL BESTYRELSEN HVIS DIN BOPÆLSADRESSE ER EN ANDEN END SØNDERGÅRDS ALLÉ I MÅLØV.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
20/02-2008

 

 

 

 

 

Orientering til ejerforeningens medlemmer
Overtagelse af ejendommen
Overtagelsen af fællesarealer dvs. opgang, altaner og udendørs arealer sker d. 12 marts. Bestyrelsen har, sammen med Kuben og teknisk rådgiver fra Niras d. 18. februar gennemgået altaner i opgang 51 og fællesareal i kælder. Der er fundet mange mangler, der skal udbedres inden overtagelsen.
Bestyrelsen har bedt Kuben om at sikre, at DBB straks udarbejder en detaljeret plan for mangeludbedringen, dels på fællesarealer og dels for mangler i enkelt lejligheder. Bestyrelsen vil på det kraftigste anmode entreprenøren om at mangeludbedring af altaner sker fra lift, således det bliver til mindst mulig gene for ejerne. Bestyrelsen vil formidle den information vi modtager om mangeludbedringen på hjemmesiden.
Mangler der ikke er udbedret ved indflytningen udløser dagbøder 500 kr/dag for hver lejlighed, jf generalforsamling beslutning tilfalder disse de enkelte ejere. Mangler hvor 3.part er involveret iudløser ikke dagbøder jf. kontrakt med DBB. Der oprettes en særskilt konto, hvor dagbøder indsættes. Bestyrelsen vil sikre, at ejerne får deres tilgodehavende udbetalt, hurtigst muligt når mangeludbedringen for hver enkelt lejlighed er afsluttet.
Vurdering af mangler ved 3. part
Bestyrelsen har modtaget et notat fra Lars Tangaa Hansen om besigtigelsen af mangler i ejendommen. Bestyrelsen mener, at Lars Tangaa Hansens vurderinger er sket på baggrund af utilstrækkeligt materiale. Bl.a. har det godkendte hovedprojekt ikke indgået som dokument og som baggrund for hans vurdering. Bestyrelsen har bedt Kuben om straks at sikre, at vurderinger af mangler i ejendommen sker på baggrund af det korrekte materiale. Bestyrelsen har samtidig understreget at vi finder det uacceptabelt at den procedure og tidsplan for mangeludbedring, der fremgår af kontrakten med DBB, ikke er overholdt.
Administrator
Bestyrelsen har d. 18. februar underskrevet en kontrakt om ejendomsadministration med dan-ejendomme. Der opkræves bidrag til fælles udgifter pr.1. marts 2008, med virkning fra 1. april. Fællesudgifter udregnes i forhold til det fordelingstal, som fremgår af vedtægterne, og budgettet, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2006.
Forsikring
Bestyrelsen indgår i denne uge aftale om forsikring af bygningen med et forsikringsselskab. Når bestyrelsen har modtaget forsikringspolice/betingelser vil disse blive lagt ud på hjemmesiden.
Vicevært
Bestyrelsen har indgået aftale med Cityviceværts Service, der vil være i drift når ejerforeningen har overtaget fællesarealer d. 12 marts 2008. Bestyrelsen vil forud informere på hjemmesiden om hvilke opgaver der er aftalt at Cityvicevært Service varetager på ejendommen.
Elevatordrift
Bestyrelsen har indgået kontrakt med Otis om lovpligtigt eftersyn og assistance ved stop på elevatorerne. Aftalen træder i kraft fra første overtagelsesdato d. 19. februar 2008.
På gensyn på Søndergårds allé
Vibeke Rischel
———————————————————————————
15/02-2008

 

 

Orientering til ejerforeningens medlemmer
Modtagelse af post på Søndergårds allé
Post Danmark har nu modtaget nøgler til opgangene på Søndergårds allé. Der kan således afleveres post i postkasserne fra d. 19. februar.
Der er ikke afleveret nøgler til bladkompagniet eller andre bladdistributører. Ejere som abonnerer på aviser bedes henvende sig til bestyrelsen med henblik på nærmere aftale om udlevering af nøgle til opgang.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
11/02-2008

 

 

 

Orientering til ejerforeningens medlemmer
Gennemgang af mangler med 3. part
I kontrakten med Dansk Boligbyg er beskrevet hvordan eventuel uenighed om mangler skal håndteres. Der er udpeget en 3. part (Lars Tangaa Hansen). DBB, Kuben og bestyrelsen var torsdag d. 7. februar på byggepladsen for at besigtige de forhold, hvor der er uenighed mellem DBB og ejer/bestyrelsen om hvorvidt der foreligger en mangel. Der afventes nu en udtalelse fra 3. part om hvorvidt de besigtigede forhold kan betegnes som en mangel eller ikke som en mangel.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
05/02-2008

 

 

 

 

 

Orientering til ejerforeningens medlemmer
Byggelånsrenter 2007:
Bestyrelsen har modtaget opgørelse over renter tilskrevet byggelånet i 2007. BRFbank udsender ikke årsoversigt. De samlede renteudgifter på byggelånet: 2.966.605,39 kr. fremgår af kontoudskrift fra 28. december 2007 (se side 4 i vedhæftet fil). Med hensyn til fradrag af disse renter henviser bestyrelsen til den tidligere udtalelse fra SKAT (info 26.12.2006).
Budget for ejerforeningen:
Bestyrelsen har modtaget forespørgsel om ejerforeningens budget. Bestyrelsen er i gang med at indgå aftaler med administrator, vicevært, elevatoreftersyn og lignende. Bestyrelsen søger at indgå de bedst mulige og billigst mulige kontrakter. Vi arbejder for nuværende ud fra det budget som Kuben har opstillet i forbindelse med salgsmaterialet, og som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling. Der er dog poster, der ikke er indregnet i budgetforslaget: lovpligtigt elevatoreftersyn og grundejerforening. Fællesudgifterne vil fra 1. marts blive opkrævet i forhold til budgetforslaget, og bestyrelsen vil fremlægge et revideret budget på den ordinære generalforsamling i maj 2008.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
22/01-2008

 

 

 

 

 

 

Orientering til ejerforeningens medlemmer
Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser om referatet fra ekstraordinær generalforsamling, husorden og husdyr. Vi ønsker derfor at informere om følgende:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling:

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i oktober måned og den på generalforsamlingen vedtagne husorden er nu blevet lagt på hjemmesiden.
Godkendelse af referatet har været en langvarig proces. Det har været forudsætningen, at referatet sammen med husordenen og de ændrede vedtægter (som er lagt på hjemmesiden) for længst skulle være sendt ud til alle ejere med almindelig post. Dette er beklageligvis ikke sket, og bestyrelsen skal beklage, at referat og husorden først nu er kommet på hjemmesiden.
Husorden:
Bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at der inden indflytning blev vedtaget en husorden, der sikrer at vi som naboer er til mindst mulig gene for hinanden f.eks. med hensyn til brug af larmende værktøj, parkering af både og campingvogne osv.
Bestyrelsen går naturligvis ud fra, at alle har en interesse i at overholde husordenen i gensidig respekt for hinanden. Vi har derfor ikke gjort os overvejelser om hvordan bestyrelsen vil reagere på eventuelle overtrædelser af husorden, men overtrædelse af husordenen vil kunne forfølges i overensstemmelse med vedtægterne. Vi kan oplyse at bestyrelsen overfor Kuben, som ejer en lejlighed i Tvillingegård, har henstillet at denne lejlighed ikke benyttes til erhvervsformål jf vedtægterne.
Husdyr:
På generalforsamlingen var flere forslag om bestemmelsen om husdyr til afstemning, og det blev oplyst, at der var ejere, som havde husdyr. Generalforsamlingen besluttede, at der må holdes mindre husdyr såsom hamstere og kanariefugle, men ikke hund eller kat i ejendommen. Husdyrene må dog ikke holdes på udendørs områder. Der blev ikke fastsat eller drøftet særlige regler om gæster, der har hund eller kat med. Dette må tolereres i begrænset omfang (enkeltdage). Det kan eksempelvis ikke accepteres, at man tager hunde eller katte i pleje, mens deres ejere er på ferie. Hvordan man forholder sig med hunde eller katte, man allerede har, er op til de enkelte ejere.
Såfremt man har forslag til ændringer i husorden kan disse stilles til den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
14/12-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgiverassistance i forbindelse med mangelgennemgang
Der er desværre opstået en misforståelse i kommunikationen med Niras omkring tidspunkt for gennemgangene af enkeltlejligheder, hvorfor Niras desværre ikke kan rådgive de enkelte ejere ved gennemgange af lejlighederne. Bestyrelsen beklager misforståelsen meget, men anbefaler forsat at ejerne benytter en sagkyndig rådgiver ved overtagelsen af lejligheden.
Niras har anbefalet: Anders Fabricius Møller, Rådgivende Ingeniører A/S, Roskildevej 12A, 3400 Hillerød, tlf: 4848 2444
Det står enhver ejer frit at vælge rådgiver.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
06/12-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeriets gang
Kuben har netop udsendt breve til alle ejerforeningens medlemmer med information om mangelgennemgang og overtagelse af lejlighederne. Bestyrelsen har overfor Kuben tilkendegivet, at vi finder den vedlagte vejledning uheldig idet den kan læses som om man som køber må tåle fejl. Bestyrelsen har overfor Kuben tilkendegivet, at vi forventer ejendommen og lejlighederne svarer til det man med rimelighed kan forvente jf beskrivelsen i salgsmaterialet og de målfaste tegninger alle har fået tilsendt i forbindelse med tilvalgsmøder.
Bestyrelsen gennemgår og overtager fælles ejendom og arealer på vegne af ejerforeningen. Bestyrelsen har allieret sig med en ekstern rådgiver til denne opgave idet Kuben i bygherrerådgiverkontrakten fraskriver sig teknisk ansvar. Den eksterne rådgiver er Birgitte Skak fra Niras.
Bestyrelsen anbefaler alle ejere til at have en byggesagkyndig person med ved første eller anden mangelgennemgang af lejligheden f.eks. Birgitte Skak fra Niras, telefon: 4810 4200
Møde med Kuben og boligadvokat Henrik Høpner
Boligadvokat Henrik Høpner har gennemgået byggesagen for ejerforeningen. Der har været afholdt et møde mellem bestyrelsen, Kuben og Henrik Høpner. På mødet blev diskuteret de områder, som bestyrelsen mener, at Kuben ikke har varetaget loyalt i ejerforeningens interesse. Det er aftalt, at Kuben skal besvare disse spørgsmål skriftligt. Bestyrelsen afventer svar og vil efterfølgende rådføre sig med Henrik Høpner med henblik på at beslutte hvad det næste træk bliver i sagen. Foreningens medlemmer vil blive løbende orienteret på hjemmesiden.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
03/09-2007
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Tvillingegård 1
tirsdag d. 2. oktober 2007 kl. 19 på Hotel Lautrup Park, Borupvang 2, 2750 Ballerup.
Formel indkaldelse og dagsorden med bilag vil blive fremsendt med post til foreningens medlemmer i overensstemmelse med vedtægterne.
På dagsordenen vil være byggeriets gang, forslag til ændringer af vedtægterne og forslag til husorden.
Byggeriets gang
Som det fremgår af tidligere orienteringer og referater fra møder, er byggeriet forsinket.
Bestyrelsen har d. 30. august besigtiget byggepladsen sammen med Kuben. Byggeriet skrider frem, men bestyrelsen har endnu engang understreget overfor Kuben, at vi finder forlængelsen uacceptabel. Vi har igen på det kraftigste opfordret Kuben til at sikre, at byggeri skrider frem efter planen og bliver i overensstemmelse med den kvalitet, som ejerne har købt.
Bestyrelsen har bedt boligadvokat Henrik Høpner gennemgå byggesagen med henblik på en vurdering af blandt andet erstatningskrav som følge af den forlængede byggeperiode.
Vedtægter
Bestyrelsen vil stille forslag om ændringer af vedtægterne, så forskellige uhensigtsmæssigheder fjernes. Det er navnlig tidsfrister i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling og sikring af medlemmers muligheder for at få emner på dagsordenen, samt tidspunkt for generalforsamlingen og præcisering af valg til bestyrelsen.
Ændringerne ønskes gennemført nu inden tinglysningen af skøder, da en eventuel senere ændring af vedtægterne vil kræve en tinglysningsafgift pr. lejlighed på 1400 kr., mens en ændring af vedtægterne på nuværende tidspunkt kan klares for en samlet tinglysningsafgift på 1400 kr.
Husorden
Bestyrelsen vil fremlægge forslag til husorden med henblik på vedtagelse inden indflytning, da en husorden skal medvirke til at sikre et positivt naboskab mellem ejerne. Husordenen vil omfatte regler for husdyr, støj, henstilling af cykler osv.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
08/07-2007

 

 

 

Erstatning som følge af forlængelse.
Kuben har i denne uge udsendt brev til alle ejere om udskydning af afleveringstidspunkt. Bestyrelsen har i kraftige vendinger understreget, at vi finder det yderst utilfredsstillende og meget beklageligt at byggeriet ikke bliver færdigt som beskrevet i den tidsplan, der indgår som en del af kontrakten. Kubens advokat har vurderet at ejerne på baggrund af forsinkelsen ikke kan få erstatning.
Bestyrelsen har besluttet at lade en uvildig advokat vurderer hvilke erstatningskrav ejerforeningen/ejerne kan rejse mod de partnere som der er indgået aftaler med. Så snart denne vurdering forligger, vil bestyrelsen orientere ejerne her på hjemmesiden.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.
Vibeke Rischel
———————————————————————————
12/06-2007

 

 

 

 

Indflytning
Bestyrelsen har i dag d. 12. juni haft møde med Kuben. Entreprenøren har bedt om forlængelse af byggeperioden på 10 uger. Bestyrelsen har overfor Kuben tilkendegivet, at vi finder forlængelse meget uheldig.

Kuben vil inden sommerferien orienterer alle ejere direkte om den endelige indflytningsdato.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.
Vibeke Rischel
———————————————————————————
26/04-2007

 

 

 

 

Informationsmøde om Søndergård Torv
Ballerup Kommune havde d. 26. april inviteret ejerforeningen til møde om planerne for Søndergård Torv. Mange ejere var mødt frem, hermed et kort referat til dem, som ikke havde mulighed for at deltage.
Fra Ballerup Kommune deltog byplanarkitekt Annegitte Hjort og landskabsarkitekt Stine Bærentzen, som informerede om kommunens projekt med etablering af torv og stier ved Søndergård sø. Projektet er udformet i samarbejde med professor Bjørn Nørgaard.
Stien langs Søndergård sø vil blive etableret i løbet af 2007. Stien bliver grusbelagt og der vil være lys langs stien. Der opstilles en række granitskulpturer som der kan siddes på. Stien er ”i niveau” med søen, hvilket er lavere end haven ved Tvillingegård. Haven afgrænses af en bøgehæk ud mod stien.
Torvet vil blive etableret når byggeriet af Tvillingegård 2 er afsluttet. Torvet vil være i flere niveauer og der er planlagt en vandskulptur midt på torvet, hvorfra vandet skal løbe ud i søen. Der vil kunne køres i bil over torvet, men ikke foran opgang 49 og 51, at torvet er fodgængerområde.
Flere ejere gjorde kommunen opmærksom på de gener der kunne være dels lys fra belysning på torvet og dels skygge fra træer i lejlighederne i blok 1 – bemærkningerne blev noteret til kommunens videre arbejde med torvets udformning. I modsætning til tidligere oplyst, blev der svaret positivt på muligheden for etablering af hæk langs blok 1 mod torvet. Bestyrelsen vil bede Kuben om at afklare dette med Ballerup Kommune med henblik på at få muligheden medtænkt i haveprojektet for Tvillingegård 1.
Søen vil fyldes med vand når byggeriet på sydsiden er færdigt. Søens dybde varierer efter vandstanden; ca.60 cm ved kajen/den skarpe kant på nordsiden og ca. 2 m i midten.
Der blev desuden spurgt til Tvillingegård 1’s have. Bestyrelsen har fra landskabsarkitekten modtaget et forslag til have, bestyrelsen har indsendt en række kommentarer og forventer at gennemgå projektet med Kuben ved førstkommende møde d. 10. maj.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
07/04-2007

 

 

 

 

Tidsplan for byggeriet
Entreprenøren DanskBoligByg har den 23. marts fremsendt et brev til Kuben, hvori der stilles krav om tidsfristforlængelse.
Kuben holder løbende bestyrelsen orienteret om dialogen mellem Kuben og DanskBoligByg om tidsplanen. Kuben har, som rådgiver for ejerforeningen, fremsendt et svar hvoraf det fremgår, at det er Kubens opfattelse, at DanskBoligByg ikke umiddelbart er berettiget til den ønskede forlængelse af byggeperioden. Der afventes svar fra DanskBoligByg. Såfremt en forlængelse af byggeperioden skulle blive aktuel vil ejerne blive informeret omgående.
Bestyrelsen ønsker alle en god påske
———————————————————————————
11/02-2007
Murværksprøve
Murerne er nu i gang på byggepladsen.
Der er mulighed for at se hvordan den udvendige overflade bliver på Tvillingegård 1. Der er opstillet en murværksprøve på byggepladsen, prøven er godkendt af arkitekten.
Alle er velkommen til at se murprøven. Murprøven er opstillet i forlængelse af skurvognene på pladsen og kan besigtiges gennem hegnet fra Søndergårds allé.
Bestyrelsen skal henstille til, at man ikke går ind på byggepladsen af hensyn til ens egen sikkerhed.
Byggelånsrenter
Bestyrelsen har modtaget opgørelsen over renteudgifter for 2006 fra BRFbank. Opgørelsen er tilgængeligt på hjemmesiden.
På vegne af bestyrelsen
Vibeke Rischel
———————————————————————————
26/12-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Julen 2006
Kære alle
Nu hvor julefreden har sænket sig over landet vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at ønske alle ejeren en glædelig jul og et godt nytår og samtidig komme med lidt nyheder.
Status på byggeriet er, at det skrider frem efter tidsplanen – holder planen vil næste jul kunne fejres i Tvillingegård. Bestyrelsen har siden etableringen af foreningen, søgt mest mulig indflydelse på byggeriet og vi er tilfredse med resultater i år. Vi ser det som en vigtig opgave i 2007 forsat at følge byggeprocessen i tæt dialog med Kuben med henblik på at fastholde den forventede indflytningsdato.
Byggepladsen
Blok 2 er oppe i 4 sals højde og der sættes lige nu elementer til blok 1. Entreprenøren har understreget, at det af hensyn til ens egen sikkerhed ikke er tilladt at færdes på byggepladsen – hverken mens der arbejdes eller i weekenderne.
Der vil blive mulighed for at besøge byggepladsen i forbindelse med rejsegildet.
Mulighed for rentefradrag
Bestyrelsen har kontakten SKAT for at høre om mulighederne for at få rentefradrag for renteudgifterne på byggelånet. Svaret fra SKAT lød:
”Generelt har man fradrag for forfaldne og betalte renter af gæld,
som man hæfter for personligt”
Bestyrelsen fortolker ovennævnte udsagn som, at den enkelt ejer kan fradrage en del af de betalte renter – nemlig den andel som ejeren hæfter for jf. købsaftalen (værdiandelen).
Det er op til den enkelte ejer at vurdere, om de deler bestyrelsens fortolkning af svaret fra SKAT, ligesom det er op til den enkelte ejer at beregne sit eget skattefradrag.
Når årets renteudgifter er opgjort vil ejerne via foreningens hjemmeside få meddelt de samlede renteudgifter, hvorefter ejerne selv kan beregne deres fradrag. Renterne vedrører perioden 1. september 2006 til 31. december 2006, og omfatter de renter, der indgår i byggeregnskabet for byggeriet Tvillingegård 1.
Bestyrelsen fralægger sig ethvert ansvar overfor fortolkningen af SKATs udsagn.
Adresseændringer
Hvis nogle ejere ændrer adresse skal bestyrelsen opfordre til, at det meddelelses til Kuben. Eventuel ændring i e-mail kan sendes til web-master via foreningens hjemmeside.
På vegne af bestyrelsen
Vibeke Rischel
———————————————————————————
17/11-2006

 

Planerne om motorvej til Frederikssund

Planer om bygning af motorvej til Frederikssund var til offentlig høring i 2002. Der var to forslag, hvor hovedforslag 1 forløb gennem det åbne land syd om Ballerup og de øvrige byer, mens hovedforslag 2 gik syd om Ballerup, men drejede op og fulgte den nuværende Frederikssundsvej fra Veksø. I 2003 blev det besluttet, at der skulle foretages en supplerende undersøgelse med udgangspunkt i den eksisterende Frederikssundsvejs forløb.
Der foreligger således nu yderligere to forslag. Det ene er et forslag om udbygning af Frederikssundsvej (og resten af Ring 4 til Chokoladekrydset) til en motorvej. Det andet er et forslag om udbygning af samme vejstrækning til erstatning af et motorvejsbyggeri. Der er således nu fire forslag. Disse er nu til offentlig høring.

Tryk for billede i fuld str
Forslagene kan i helhed ses på:
www.vejdirektoratet.dk/dokumentniveau.asp?page=document&objno=74474
Bestyrelsen fremsender på vegne af ejerforeningen et brev til Vejdirektoratet, hvori det anbefales, at motorvejen udbygges i henhold til hovedforslag 1.
Borgmester Ove Dalsgaard har gennem lokalpressen opfordret borgerne i Ballerup Kommune til at protestere imod forslaget om udbygning af Frederikssundsvej til motorvej, fordi en sådan udbygning vil dele kommunens bydele i to – blandt andet Måløv. Der er iværksat en underskriftindsamling på: www.ballerup.dk/get/27956.html
På vegne af bestyrelsen
Vibeke Rischel
———————————————————————————
15/11-2006
Placering af el-stik til vaskemaskine og tørretumbler

Kuben har fremsendt bestyrelsen et forslag om ændret placering af el-stik til vaskemaskine og tørretumbler i lejligheder i stuen, 1., 2. og 3. sal. Ændringen er mulig fordi el-stikkene er placeret i gipsvægge.

Baggrunden for Kubens forslag er, at flere ejere ønsker at stille vaskemaskine og tørretumbler ved siden af hinanden frem for som vaskesøjle og opsætte en bordplade over vaskemaskine/tørretumbler. Den oprindelige placering af el-stik er i vejen for en bordplade.
Bestyrelsen har accepteret forslaget ud fra en vurdering af den ændrede placering giver flere indretningsmuligheder i bryggerset. Ændringen betyder, at el-stikkene placeres lavere end oprindeligt så de ikke er i vejen for opsætning af bordplade. Den ændrede placering af el-stik forhindrer ikke ledningsføring til vaskesøjle. Ændringen er udgiftsneutral.

Placeringen af el-stik til vaskemaskine og tørretumbler i penthouse lejlighederne ændres ikke, da disse er placeres i betonvægge, her er der alene mulighed for at tilkøbe ændret stikplacering jf. priserne i tilvalgskataloget.

På vegne af bestyrelsen

Vibeke Rischel

———————————————————————————
27/10-2006
 
Tilvalgskataloget
Bestyrelsen har, som foreningens øvrige medlemmer, modtaget revideret tilvalgskatalog, udsendt af Kuben fredag d. 6. oktober. Bestyrelsen har konstateret, at der i kataloget er ændringer, som Kuben ikke har forelagt bestyrelsen inden udsendelse af kataloget. Det drejer sig specielt om bøgegulve, der ikke længere er standard gulv. Bestyrelsen har i en efterfølgende mailudveksling med Kuben modtager følgende kommentar fra afdelingsdirektør Svend Aage Nielsen d. 11.10:
Supplerende bemærkes, at der ikke længere tilbydes bøg som standard. Årsagen er den flere gange drøftede, at bøg åbenbart af leverandørerne anses for uegnet til gulvvarme. Vi vil tackle problemet på den måde, at kunder, der ønsker denne løsning informeres om betænkelighederne og at vi i det omfang ønsket fastholdes tager yderligere drøftelser med entreprenøren med henblik på at finde en for køberen forhåbentlig tilfredsstillende løsning.
Bestyrelsen anbefaler, at de som måtte ønske bøgegulv, fastholder dette ønske overfor Kuben i forbindelse med tilvalg. Produktet fra Tarkett er blandt andet valgt fordi disse gulve i modsætning til andre leveres i bøg til gulvvarme. Information om Tarkett gulve findes på http://www.tarkett-floors.com/dk/
Grundstensnedlæggelsen
Bestyrelsen er glad for, at så mange havde afset tid til at deltage ved grundstensnedlæggelsen. Der vil forsat løbende blive lagt billeder på hjemmesiden, og bestyrelsen opfordrer alle til at indsende billeder på mailen.
På vegne af bestyrelsen
Vibeke Rischel
———————————————————————————
14/08-2006
Bestyrelsen har sommeren over haft en dialog med Kuben, og nu også entreprenøren om tilvalgskataloget, der blev udsendt i juni. Bestyrelsen har fundet, at mulighederne og materialerne i tilvalgskataloget, ikke svarer til den kvalitet, der er beskrevet i salgsmaterialet af Kuben. Bestyrelsen ser det som sin opgave at sikre, at ejerne får en kvalitet svarende til salgsmaterialet til en fornuftig pris. I det udsendte materialetilvalgskatalog var parketgulvene Moland-gulve. Det har imidlertid vist sig, at Moland parketgulve ikke leveres i bøg til gulvvarme. Endvidere har bestyrelsen stillet spørgsmål ved kvaliteten af Moland-gulve i forhold til kvaliteten af Tarkett-gulve. Entreprenøren har nu tilbudt gulve af fabrikatet Tarkett i stedet for Moland. Bestyrelsen har besluttet at sige ja til tilbudet om Tarkett af flere grunde: ” Tarkett er beskrevet i salgsmaterialet.
” Det er vurderingen, at Tarkett leverer et kvalitetsmæssigt bedre produkt end Moland.
” Tarkett leverer bøg til gulvvarme, det gør Moland ikke (bøg er standardgulv jf. salgsmaterialet fra Kuben). Udvalget af Tarkett gulve vil fremgå af det nye tilvalgskatalog som fremsendes af Kuben. Bestyrelsen har fundet prisen for filtopsætning på vægge for høj i forhold til markedspris og det faktiske vægareal i lejlighederne. Bestyrelsen har derfor bedt om at entreprenøren revurderer de angivne priser.
I forlængelse af drøftelserne af priserne på hårde hvidevarer tilbyder entreprenøren nu, at prisen for standard hvidevarer (komfur og køleskab) kan lægges sammen og dette samlede beløbet bruges til køb af andre modeller af hårde hvidevarer. Eksempelvis kan køleskabet udgå, og pengene kan i stedet bruges til køb af f.eks. indbygget ovn. Hårde hvidevarer afregnes efter vejledende udsalgspris. Opsætning af emhætte el. emfang kan ikke fravælges af hensyn til udluftning i ejendommen.
Dialogen om tilvalgskataloget har medført at tilvalgsmødet for hver enkelt køber udsættes, dette forudsættes ikke at få indvirkning på tidsplanen for byggeriet i øvrigt. Se også referatet fra bestyrelsens møde den 1. august 2006. På vegne af bestyrelsen Vibeke Rischel
———————————————————————————
25/06-2006
Bestyrelsen har nu afholdt møde med Kuben vedr. indhold i tilvalgskataloget.
Bestyrelsen har overfor Kuben understreget, at det forventes at Kuben tilser, at entreprenøren leverer den standard og i højere grad de navngivne produkter som er beskrevet i købsmaterialet. Bestyrelsen afventer information fra entreprenøren vedrørende materialeændringer hvad angår gulve og armaturer.
Bestyrelsen og Kuben har diskuteret priser i tilvalgskataloget. Bestyrelsen finder prissætningen af tilvalg uacceptabel høj, både hvad angår håndværkerydelser, vvs og hvidevarer. Bestyrelsen afventer, at entreprenøren fremsender dokumentation for priser i tilvalgskataloget, når dette foreligger fremsendes yderligere information fra Kuben/Bestyrelsen.
Bygningsreglementet kræver mekanisk udsugning fra rum med fugtighedsbelastning. Det er sædvane og gængs konstruktionsprincip at etablere denne udsugning i et centralt anlæg. Allerede af købsmaterialet fremgik det, at ejendommen vil få etableret mekanisk udsugning, hvorfor der ikke kan monteres motordrevne emhætte i lejlighederne. Det var således en fejl at emhætten, der er anført i købsmaterialet er med motor, hvilket Kuben har beklaget.
Købsmaterialet er bindende for både køber og entreprenør, derfor er det ikke muligt for køberen at fravælge levering af hvidevarer, da standardleveringen indgår i købsaftalen. Dog vil køberen efter individuel aftale kunne fravælge installation af standard hvidevarer og blot få disse leveret i original emballage, så disse kan sælges, dette vil ikke medfører reduktion i købspris. Kuben vil gerne overbringe specielle ønsker vedr. hvidevarer til entreprenøren, dette kan aftales med Sidsel.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Rischel
———————————————————————————
12/06-2006

 

 

Bestyrelsen har i øjeblikket en dialog med Kuben om indholdet i standard og tilvalgsmuligheder i materialetilvalgskataloget.
Eventuelle spørgsmål og kommentarer kan mailes til bestyrelsen inden d. 20. juni 2006.
Bestyrelsen vil medbringe disse ved det næste bygherrerådgiver møde med Kuben.

På bestyrelsens vegne

Vibeke Rischel