ef-tvg.dk

Overholdelse af husorden ift. trappeopgange

Posted by on jan 31, 2016

Kære alle

Bestyrelsen har modtaget klager fra flere beboere om, at Ejerforeningens husorden pkt 7. omkring trappeopgangene ikke bliver overholdt.

Bestyrelsen vil gerne opfordre de respektive beboere til, at efterleve reglerne herfor og tage hensyn til de øvrige beboere i ejendommen.

“7. Trappeopgangene er flugtveje og må derfor ikke bruges til opbevaring og henstilling af affald eller andre effekter herunder cykler, barnevogne og lignende.”

http://ef-tvg.dk/husorden/

Mvh.
Bestyrelsen